Nieuws
21.02.18 - Studenten onderzoeken automatisatie van insectenkweek

Rick en Maikel studeren werktuigbouwkunde aan de Fontys Hogeschool en kozen allebei voor het thema ‘automatisatie van insectenkweek’ als opdracht. Ze voeren onderzoek naar een Paternoster systeem en ontwerpen een machine die de lichamelijke arbeid bij het verplaatsen van kweekkisten moet verlichten. Rick en Maikel stellen zichzelf graag voor!  

 
17.02.18 - Proefcentrum Herent en NPW focussen zich nu ook op meelwormen

Twintig jaar geleden sloegen de Nationale Proeftuin Witloof en de provincie Vlaams-Brabant de handen in elkaar in het Proefcentrum Herent. De jongste jaren is het praktijkonderzoek verruimd van witloof naar andere teelten. Tijdens een opendeurdag op 21 februari kom je te weten wat witloofwortels voor (potentiële) meelwormkwekers kan betekenen.

15.02.18 - Insecten kweken, hoe doe ik dat?

Hoe moet ik insecten huisvesten? Wat zijn de beste condities om ze te kweken? Wat zijn de randvoorwaarden en wat zijn de kosten? Het zijn vragen die spelen op het moment dat je een stap wil maken binnen de insectenkweek. Tijdens een praktische cursus op de HAS van 4-8 juni 2018 krijg je een antwoord op deze vragen.     

    
08.02.18 - Invloed van het vochtgehalte van voeder op de samenstelling van BSF-larven

De larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) zijn ware veelvraten. Ze zijn helemaal niet kieskeurig en verorberen op korte tijd heel wat voeder. KU Leuven gaat na welke invloed het vochtgehalte van voeder heeft op de ruwe samenstelling van zwarte soldatenvlieglarven.     

   
31.01.18 - Opening nieuwe onderzoeksruimtes voor insectenkweek

Op 30 januari nam Inagro zijn nieuwe kweekcellen officieel in gebruik en verzamelden zo’n 170 stakeholders in Beitem om de nieuwigheden binnen de insectensector te ontdekken. Er was heel wat media-aandacht voor de opening van de nieuwe infrastructuur voor insectenkweek. 

 
25.01.18 - Interview met een insectenkweker

Met de komst van nieuwe infrastructuur en bijkomende projecten in Inagro, groeide de groep medewerkers in de insectenafdeling. Zo staat Lukas in voor de uitvoering van proeven en het onderhoud in de cellen. In dit bericht ontdek je wat zijn takenpakket is bij de uitvoering van proeven en het onderhoud in de kweekcellen.

22.01.18 - Insecten eten is goed voor de ecologische afdruk

Eetbare insecten zijn een volwaardig en gezond voedingsmiddel en hebben bovendien in vergelijking met vlees ook een veel kleinere ecologische voetafdruk. "Ze stoten immers amper broeikasgassen uit en vergen weinig water en ruimte. Je kan ze dus heel wat milieuvriendelijker kweken dan bijvoorbeeld runderen." Dat zegt de Leuvense hoogleraar en microbiologe Leen Van Campenhout in Campuskrant. België loopt alvast voorop met een resem onderzoeksprojecten en ondernemers die met insecten aan de slag gaan.  

17.01.18 - Automatisering en mechanisering in insectenkweek
Vandaag gaat de kweek van insecten nog vaak gepaard met veel handenarbeid. Dat werk kunnen we ruwweg onderverdelen in twee groepen. In de eerste plaats moeten insecten regelmatig gevoederd worden. Daarnaast moeten de verschillende levensstadia (eitjes, larven, poppen en kevers) zo goed mogelijk van elkaar gescheiden worden. Om de kweek op industriële schaal winstgevend te maken, zoekt Inagro naar manieren om de arbeid te verminderen      
15.01.18 - Makkelijker voederen via temperatuurmeettoestel

Het GreenTechLab van Fontys onderzoekt de ontwikkeling en implementatie van de opschaling bij het kweken van de zwarte soldatenvlieg. Tijdens verschillende overlegmomenten met kwekers blijkt dat het voederen van de insecten hun grootste tijdsbesteding is. GreenTechLab ontwikkelde een draadloos meettoestel dat kan helpen bij de automatisatie van het voederproces.  

 
02.01.18 - Aangepast Belgisch tolerantiebeleid bij insecten

Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe Novel-Food-regelgeving. Concreet betekent dit dat alle producten op basis van insecten (niet enkel delen van insecten of extracten, maar ook gehele insecten en hun bereidingen) beschouwd worden als “novel foods”.    

  
20.12.17 - Kweekaspecten van de zwarte soldatenvlieg als alternatief in biggenvoeders onderzocht
Thomas Spranghers werkt bij hogeschool Vives als onderzoeker voor drie lopende insectenprojecten. Zijn interesse gaat vooral uit naar de kweek van de zwarte soldatenvlieg en de toepassingen van dit insect in biggenvoeders. Rond dit thema heeft Thomas recent een  doctoraat afgelegd aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van UGent. Zijn conclusie: een substantieel deel van de soja producten in biggenvoeders kunnen vervangen worden door BSF. Dit heeft geen negatieve gevolgen op de prestaties van de biggen. 
11.12.17 - Insectenkweek toepassen in bedrijf

Op Inagro worden insecten op verschillende manieren ingezet. Ze verkleinen de afvalberg doordat ze gevoederd worden met de gewasresten van hun tuinbouwafdeling. In sommige teelten worden insecten toegepast als natuurlijke vijanden om plaaginsecten op een biologische manier aan te pakken. Ze kunnen ook een alternatief zijn voor vismeel. Allemaal toepassingen die op elk landbouwbedrijf toegepast kunnen worden.     

    
08.12.17 - Swill als voeder voor de BSF
De onderzoeksgroep RADIUS van Thomas More Hogeschool onderzoekt momenteel het potentieel van Swill als voeder voor de Zwarte Soldatenvlieg. 
05.12.17 - Waarom we dringend meer insecten moeten eten

Bitterballen van meelwormen, knapperige buffalolarven en gedroogde brandkrekels. Volgens recent onderzoek moeten we er dringend veel meer van eten. Voor onze gezondheid én het milieu.

29.11.17 - Zwarte soldatenvlieg verandert restafval in voeder

Volgens de FOD Economie wordt er jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen ton plantaardig afval geproduceerd. Dat is een grote potentiële bron voor de kweek van zwarte soldatenvlieg. Die kan namelijk probleemloos restafval van de akkerbouw, horeca, supermarkt en mest omzetten naar nuttige, dierlijke eiwitten.  

 
23.11.17 - Krekelbrood te koop in Finland

De Finse voedingsgroep Fazer is gestart met de verkoop van brood gemaakt op basis van krekels. Insecten zullen in de toekomst steeds vaker op het menu staan, zo voorspelt de groep. De eerste krekelbroden zullen in 11 bakkerijen van de keten in de rekken liggen, vooral in en rond de grote steden. Op termijn is het de bedoeling dat het brood in alle 47 bakkerijen van de keten te koop zal zijn. 

 
22.11.17 - Onderzoek naar de meelworm verpopt

Door het aanzienlijke potentieel van meelworm in voeders mag het beestje niet ontbreken in het onderzoek naar professionele insectenkweek bij Inagro. Zo lost Inagro mee de vraagstukken op die geïnteresseerde bedrijven nu nog belemmeren om te investeren in meelwormen. 

 
20.11.17 - Automatisering maakt grootschalige productie mogelijk

Het voederen van insecten zal, volgens Hogeschool VIVES, binnenkort via een geautomatiseerd proces gecontroleerd worden. Hiermee is een sterke opschaling mogelijk van de insectenkweek en staat de deur ook open voor omschakeling van minder winstgevende landbouwbedrijven. Op 12 december kan de pilootlijn bij Inagro bezocht worden.  

 
09.11.17 - Auchan verkoopt forel die gekweekt werd met insecten

Een groep Franse forelkwekers gebruikt insectenproteïnen in het voeder van hun vissen. Dit is een resultaat van een samenwerking tussen insectenkweker InnovaFeed en supermarktketen Auchan. De partners hebben plannen voor een gelijkaardige samenwerking bij zalmkwekerijen.  

 
31.10.17 - Komen eten! Krekelballetjes op het menu
"Komen Eten" dook een week lang onder in Vlaanderens lekkerste producten. De 30-jarige Nicolaas heeft een eigen krekelkwekerij in Brussel en ziet die als de boerderij van de toekomst, want krekels vormen een ecologisch alternatief voor vlees. Voor Komen Eten toverde hij een hoekje in de kwekerij om tot een gezellige eetplaats.
19.10.17 - Driekwart minder insecten geteld in Duitsland

De Nederlandse Radboud Universiteit luidt de noodklok over de dalende insectenpopulatie: sinds 1989 nam het totale aantal vliegende insecten in Duitse natuurgebieden af met liefst 76 procent. “Aangezien hele ecosystemen afhankelijk zijn van insecten, bijvoorbeeld als voedsel en als bestuivers, zet dat andere veranderingen, zoals achteruitgang van vogels en zoogdieren in een nieuw daglicht”, aldus de onderzoekers. “Het is nauwelijks voorstelbaar wat er gaat gebeuren als deze ontwikkeling onverminderd doorgaat.”   

 
17.07.17 - Acht insecten erkend voor gebruik als voeder in aquacultuur

Goed nieuws voor de insectenkweek: sinds 1 juli is het binnen de EU officieel toegestaan om acht insectensoorten te gebruiken als voeder in de aquacultuur. Dankzij de erkenning kunnen we verder bijdragen aan de groei van de insectenkweekindustrie en de duurzame ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Inagro onderzoekt momenteel de mogelijkheden van drie van de acht erkende soorten. 

  

 
 
 
15.06.17 - Nieuwe insecten in Inagro

Sinds januari is er bij Inagro stevig gewerkt aan de opschaling van de insectenkweek. Na het verkennende interne onderzoek van de afgelopen jaren leggen we ons de komende jaren onder meer toe op een meer industriële insectenkweek. De insectenkweek kreeg zijn vast stekje op de site van Inagro. Daarnaast introduceerden we nieuwe soorten.    

  
29.05.17 - Little food ziet het groots

Little food, een Brusselse insectenboerderij die sinds 2012 gestart zijn, ziet het groots. Op hun nieuwe kweeklocatie willen ze uitgroeien tot de grootste biologische krekelboerderij in Europa. Als stadslandbouwers willen ze transparant zijn en een groot publiek aanspreken om hun visie te verkondigen. Insecten zijn één van de meest besproken alternatieve eiwitbronnen, omdat het een ecologisch alternatief is voor vlees. En omdat het lekker is natuurlijk.

22.03.17 - Nieuwe infrastructuur voor onderzoek naar insectenkweek

Drie jaar na de opstart van kleinschalig onderzoek naar de mogelijkheden van professionele insectenkweek verpopt de kweek bij Inagro. Dankzij de goedkeuring van nieuwe projecten kan het onderzoek doorgroeien naar een volwassen stadium in een professionele kweekomgeving. Daarin staan automatisatie en gebruik van reststromen centraal.